Durf te dromen...      
 
    ...volg de onderstromen...          

Over mij

Mijn naam is Lisette van ’t Oever, moeder van 3 prachtige kinderen (12, 10 en 8 jaar)Geboren in 1982 in een prachtig landelijk gebied Kamperveen. Opgegroeid op een boerderij, omringt door dieren, natuur en bedrijvigheid. Ik zie mezelf nog regelmatig door het land lopen, bij de koeien, in de stal, mijn ouders helpend of zittend bij het water. Water heeft van jongs af aan al aantrekking op me gehad en nog ben ik daar graag. In de natuur en bij het water doen mij goed, het doet mij mijn onderstroom voelen. In mijn logo mocht dan ook dit water, passend bij mij, mijn achternaam, in kleur en vorm een plek krijgen. Bij het water en in de natuur kan ik tot mezelf komen los van wat onze maatschappij/omgeving van ons doet (lijken te) vragen. Deze ruimte laat mij weer voelen wie ik ben. Vanuit mijn hooggevoeligheid ben ik gaan schrijven en ook ervaren hoe schrijven mij goed doet. Hoe woorden als vanzelf in me opkomen en me tot rust brengen. Een deel van dit schrijven deel ik graag en heeft er voor gezorgd dat ik een eigen facebook pagina Leef in Liefde heb opgezet.

Lisette van

In mijn leven heb ik een aantal jaren in het onderwijs gewerkt, met veel liefde voor de kinderen. Daar viel mij altijd die leerling op die niet lekker in zijn of haar vel zat. Met die leerling wilde ik het contact leggen, de begeleiding en de aandacht geven die het zo nodig had. Ook nu in mijn andere baan als studiebegeleidster merk ik dit weer op. Juist die leerling waar de lesstof niet direct het probleem is valt mij op en trekt mij. Ik ga in contact zodat de leerling tot leren kan komen. Ook in dit werk wil ik de leerling zien naast de lesstof en het werkelijke contact aangaan.In het basisonderwijs kon ik dit niet zoals ik dat werkelijk graag wilde. Na een aantal jaren vertelde ook mijn lichaam dat het genoeg was, ik was ondertussen ook moeder geworden en ik kreeg steeds meer klachten en heb toen besloten te stoppen.

In die tijd kwam homeopathie op mijn pad. Via de klachten van mijn oudste zoon kwam ik zelf in gesprek en behandeling bij de homeopaat. Deze geneeswijze trok mij. Iets in mij voelde dat ik hier wat mee mocht en ik ben de eerste hulp- en basiscursus gaan volgen. Homeopathie liet me niet meer los! Het klopte met mijn beeld op ziekte, herstel, gezondheid. Van mijn beeld op de mens die zoveel meer is dan zijn /haar fysieke lichaam. Het klopte met dat wat in mij al jaren riep... dat er andere wegen zijn tot herstel dan symptoombestrijding middels reguliere medicatie zoals bijvoorbeeld anti depressiva. Deze had ik destijds van mijn huisarts aangeboden gekregen, maar het stond mij zo tegen om te nemen. Ik wist het kon anders. Ik wist er zit iets onder waar ik wat mee mag in wie ik ben. En er was een andere weg, een weg die paste bij wat ik vanbinnen voelde. Na de basiscursus heb ik besloten de opleiding tot klassiek homeopaat te gaan volgen. Daar voel ik me thuis en dat gevoel had ik gemist, de opleiding, de herkenning en erkenning deed me goed.

In mijn proces tijdens deze 6 jarige opleiding tot klassiek homeopaat, waar ook persoonlijke ontwikkeling zeer van belang is, en middels mijn behandeling met homeopathie voelde ik in het dagelijks leven steeds beter waar ik trouw was aan mezelf en waar niet. Die weg heb ik afgelopen jaren bewandeld en dit is een weg waar ik ook nu op voort mag gaan. Deze weg heeft er toe geleid dat mijn ex-partner en ik in een liefdevolle verbinding samen zorgen voor onze drie kinderen in co-ouderschap. Tijdens mijn weg mocht ik ervaren dat ik me in de liefdesrelatie thuis voel bij een vrouw, ook hier de (h)erkenning en het thuisgevoel. Een mooi en ook een pijnlijk proces, de erkenning voor mezelf en de pijn die het anderen gaf en het loslaten van wat ik niet meer kon en het toelaten van nieuwe vormen. 

zelfs sterren botsen wel eens

Vanuit mijn eigen ervaring in de afgelopen jaren heb ik ook gemerkt hoe weinig mogelijkheden er in de regio zijn wanneer je wilt spreken over homoseksualiteit of andere relatievormen. Het is zo van belang dat je open en zonder oordeel te ervaren, kunt delen. Om te ervaren wat je past, waarin je en hoe je verder wilt. Dat deed mij besluiten daar ruimte aan te geven via de coaching en er juist zelf te willen zijn voor diegenen die graag hierin hulp willen of over willen spreken, binnen welke relatie/relatiehulpvraag ook.

Door mijn eigen (innerlijke) stappen is er in de afgelopen jaren voor mij, mijn kinderen en mijn omgeving veel veranderd. In de weg die ik mocht gaan ben ik me mezelf steeds beter gaan leren kennen. Ik mag en kan weer die onderstroom voelen die ook in mij aanwezig is. Ook mijn kinderen hebben mij gespiegeld. Zo heb ik van mijn kinderen vele cadeaus mogen ontvangen in bijvoorbeeld wijze woorden, gedrag of beelden. Ook/Juist kinderen die zien dat het anders mag dan de huidige maatschappij ons soms wil doen laten geloven.

Ik heb mogen ervaren in mijn leven als moeder, in mijn werk en in opleiding tot therapeut en klassieke homeopaat dat ik die ondersteuning, die behandeling en relatiehulp kan geven die de ander nodig heeft naar meer (zelf)inzicht, kracht, herstel, zelfvertrouwen en zelfliefde. Ondersteuning door te luisteren met aandacht, door de juiste vragen te stellen, door te zien en voelen waar ik heen mag. 

Eén van mijn kinderen gaf mij hierover in de volgende woorden een prachtig cadeau: “Mama, jij ziet wat de ander nodig heeft” 

En dat is wat ik voor jou kan doen en wil zijn, "zien" in de brede zin van het woord.