Klachten

De praktijk is, via mijn supervisor, aangesloten bij de beroepsvereniging van professionele homeopaten, de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH). De NVKH stelt hoge kwaliteitseisen aan de homeopaat en de praktijk wat betref nascholing, praktijkvoering en waarneming. 

Ben ontevreden of heb je klachten over de behandeling dan ga ik graag met je in gesprek. Zodat we samen kunnen kijken waar je ontevreden over bent om samen tot een oplossing te komen. Wanneer je er met mij dan toch niet uitkomt, dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de NVKH.

Doordat ik ben aangesloten bij de NVKH kunnen patiënten rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure. 

 

E-mailen
Bellen