Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·        zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
·        er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • je naam, adres en woonplaats
  • je geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling klassieke homeopathie’, of ‘coaching’
  • de kosten van het consult

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. 

Wanneer je dit wilt, stuur me dan een mail. Ik check wel of het verzoek echt van jou komt.


Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgegeslagen. De cookie staat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent, persoonlijke gegevens als je naam, adres, leeftijd e.d. zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie bewaard alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je browser/surfgedrag. 

Cookies zijn nodig om deze website goed te laten functioneren. De cookies die deze website gebruikt zijn:

Functionele Cookies
Deze zijn nodig voor het juist laten werken van (delen) van deze website, deze vergroten de gebruiksvriendelijkheid van mijn website. 

Marketing cookies:
Deze kunnen gebruikt worden om bij te houden welke pagina's je bezoekt en interessant vindt op mijn site. Hier wordt op dit moment geen gebruik van gemaakt. E-mailen
Bellen