Homeopathie

Is een natuurlijke geneeswijze:

  • en stimuleert op zachte wijze het zelfgenezend vermogen
  • verhoogt je afweer
  • zoekt de oorzaak van je klacht
  • behandeld de mens als geheel
  • verbetert je vitaliteit

Homeopathie is een holistische, milde en een natuurlijke geneeswijze. Holistisch houdt in dat de mens in zijn geheel centraal staat. In de homeopatie wordt er gekeken naar alle aspecten van jou als persoon en niet alléén van de klacht. Dit om tot de juiste behandeling en het geneesmiddel te komen. Het geneesmiddel dat het zelfgenezend vermogen van de mens op milde wijze stimuleert. Homeopathie is natuurlijk, aangezien homeopatische geneesmiddelen geen belasting vormen voor het milieu, niet op dieren zijn getest en gemaakt worden van natuurlijke grondstoffen, zoals planten en mineralen.  

In een gezonde toestand is ons lichaam in staat om ons met wat rust en aandacht op een gezonde manier door de griep of acute ziekte heen te helpen, om te herstellen van een wondje, ongeval, een psychisch/emotioneel trauma e.d. zonder blijvende of terugkerende klachten eraan over te houden. Wanneer dit niet het geval is en er ontstaan diepere of blijvende klachten is het zelfgenezend vermogen van het lichaam ontregeld. Dan kan homeopathie uitkomst bieden om weer die onderstroom in jou in beweging te krijgen die jij nodig hebt tot (zelf)herstel. 

Een homeopatisch geneesmiddel kan worden ingezet bij fysieke, mentale of emotionele klachten. Bij acute klachten of klachten die al veel langer bestaan, chronische klachten. Als klassiek homeopaat kijk ik naar jouw klachten en de mogelijke oorzaak daarvan. Ook kijk ik naar de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van jou als uniek persoon. Het geneesmiddel dat ik voor jou kies moet passen bij jou, bij wie jij bent.

Wil je meer weten wat een behandeling middels homeopathie inhoudt? Klik dan hier. 

Klassieke Homeopathie

Klassieke Homeopathie houdt in dat de homeopatische behandeling gedaan wordt volgende richtlijnen van Hahnemann. Samuel Hahnemann is de grondlegger van homeopathie, hij was arts en scheikundige. Dr. Samuel Hahnemann introduceerde voor het eerst de naam ‘homeopathie’. Dit woord is afkomstig van de Griekse woorden ‘homoios’ (gelijksoortig) en ‘pathos’ (lijden). Hahnemann formuleerde het het gelijksoortigheidsprincipe, de similiawet, een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken is daarnaast in staat om dezelfde verschijnselen te genezen, wanneer de persoon met deze verschijnselen, van deze stof een zeer kleine hoeveelheid gegeven wordt. Meer weten over homeopathie?
https://homeopathie.nl/ 
https://www.vereniginghomeopathie.nl/wat-is-homeopathie
http://klassiekehomeopathie.org/

E-mailen
Bellen