Natuurlijk,  vóór uw gezondheid
    

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Is een natuurlijke geneeswijze:

  • en stimuleert op zachte wijze het zelfgenezend vermogen
  • verhoogt je afweer
  • zoekt de oorzaak van je klacht
  • behandeld de mens als geheel
  • verbetert je vitaliteit

Homeopathie is een holistische, milde en een natuurlijke geneeskunde voor jong en oud. Holistisch houdt in dat de mens in zijn geheel centraal staat. In de homeopathie wordt er gekeken naar alle aspecten van jou als persoon en niet alléén naar de klacht. 

Als klassiek homeopaat vraag ik naar jouw klachten en zoek de mogelijke oorzaak daarvan. Jouw symptomen zijn voor mij als homeopaat een 'richtingaanwijzer' die aangeven op welk niveau de verstoring van de energie zit. Ook kijk ik naar de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van jou als uniek persoon. 

Dit alles om tot de juiste behandeling en het geneesmiddel te komen. Het homeopathische middel dat jouw levenskracht  en zelfherstellend vermogen aanspreekt. Het geneesmiddel dat ik voor jou kies moet passen bij jou, bij jouw klachten en bij wie jij als persoon bent. 

Meer over de behandeling

ZIEKTE - GEZONDHEID

In een gezonde toestand is ons lichaam in staat om ons met wat rust en aandacht op een gezonde manier door griep of acute ziekte heen te helpen. Om te herstellen van een wondje, ongeval, een psychisch/emotioneel trauma. Om te herstellen zonder blijvende of terugkerende klachten eraan over te houden.

Dan is er sprake van gezondheid, de balans is hersteld. Wanneer dit niet het geval is en er ontstaan diepere of blijvende klachten is het zelfgenezend vermogen van het lichaam ontregeld. Dan kan homeopathie uitkomst bieden om weer die onderstroom van zelfherstel in jou in beweging te krijgen.

Klachten waarvoor je naar een homeopaat kunt gaan zijn zeer breed. Dit kan zijn van acute klachten tot chronische fysieke, mentale of emotionele klachten

Acute klachten zijn vaak zeer snel en effectief met homeopathie te behandelen. Klachten die al langer aanwezig zijn of chronische klachten hebben doorgaans meer tijd nodig in de behandeling.

Meer over klachten 

Meer over de behandeling

* Homeopathische geneesmiddelen vormen geen belasting voor het milieu, zijn niet op dieren getest en worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zoals planten en mineralen.  


KLASSIEKE HOMEOPATHIE - SAMUEL HAHNEMANN

Klassieke Homeopathie houdt in dat de homeopathische behandeling gedaan wordt volgende richtlijnen van Hahnemann. Samuel Hahnemann is de grondlegger van homeopathie, hij was arts en scheikundige. Dr. Samuel Hahnemann introduceerde voor het eerst de naam ‘homeopathie’. Dit woord is afkomstig van de Griekse woorden ‘homoios’ (gelijksoortig) en ‘pathos’ (lijden). Hahnemann formuleerde het het gelijksoortigheidsprincipe, de similiawet, een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken is daarnaast in staat om dezelfde verschijnselen te genezen, wanneer de persoon met deze verschijnselen, van deze stof een zeer kleine hoeveelheid gegeven wordt. 

Meer weten over homeopathie?
https://www.vereniginghomeopathie.nl/wat-is-homeopathie
http://klassiekehomeopathie.org/
https://homeopathie.nl/ 

 
 
 
E-mailen
Bellen