Natuurlijk,  vóór uw gezondheid
    

OVER MIJ

Mijn naam is Lisette van ’t Oever. Ik ben moeder van drie kinderen. Afgestuurd als klassiek homeopaat in de zomer van 2020 na de 6-jarige opleiding bij de AvKH te hebben gevolgd. Geboren in 1982 in een prachtig landelijk gebied Kamperveen. Opgegroeid op een boerderij, omringt door dieren, natuur en bedrijvigheid. Ik zie mezelf nog regelmatig door het land lopen, bij de koeien, in de stal, mijn ouders helpend of zittend bij het water. Water heeft van jongs af aan al aantrekking op me gehad en nog ben ik daar graag. In de natuur, in het groen en bij het water doen mij goed, het doet mij mijn onderstroom voelen. In mijn logo mocht dan ook dit water en deze beweging, passend bij mij, mijn achternaam, in kleur en vorm een plek krijgen.

Loopbaan

In mijn leven heb ik een aantal jaren in het basisonderwijs gewerkt, met veel liefde voor de kinderen. Daar viel mij altijd die leerling op die niet lekker in zijn of haar vel zat. Met die leerling wilde ik het contact leggen, de begeleiding en de aandacht geven die het zo nodig had. Ook later in mijn werk als studiebegeleidster merkte ik dit weer op. Juist die leerling waar de lesstof niet direct het probleem is, viel mij op en trok mij.  In contact gaan, zodat de leerling tot leren kan komen. Ook in dit werk wilde ik de leerling zien naast de lesstof en het werkelijke contact aangaan.

Homeopathie

In de tijd na de geboorte van mijn 3 kinderen kwam homeopathie op mijn pad. Via de klachten van mijn oudste zoon kwam ik zelf in gesprek en in behandeling bij de homeopaat. Deze geneeswijze trok mij. Iets in mij voelde dat ik hier wat mee mocht en ik ben de eerste hulp- en basiscursus gaan volgen. Homeopathie liet me niet meer los! Het klopte met mijn beeld op ziekte, herstel, gezondheid. Van mijn beeld op de mens die zoveel meer is dan zijn /haar fysieke lichaam. Het klopte met dat wat in mij al jaren riep... dat er andere wegen zijn tot herstel dan symptoombestrijding middels reguliere medicatie zoals bijvoorbeeld anti depressiva. Deze had ik destijds van mijn huisarts aangeboden gekregen, maar het stond mij zo tegen om te nemen. Ik wist het kon anders. Ik wist er zit iets onder waar ik wat mee mag in wie ik ben. En er was een andere weg, een weg die paste bij wat ik vanbinnen voelde. Na de basiscursus heb ik besloten de 6 jarige opleiding tot klassiek homeopaat te gaan volgen. Daar voelde ik me thuis en heb ik me dit prachtige vak mogen eigen maken.

Coaching 

Mijn weg heeft er toe geleid dat mijn ex-partner en ik in een nieuwe weg samen zorgen voor onze drie kinderen. Een weg waarin ik mocht ervaren waarin ik me meer thuis voel, een (h)erkenning naar mezelf, ook in relatiesfeer. Een mooi en ook een pijnlijk proces. Het was loslaten van wat was en het toelaten van nieuwe vormen, zodat ik steeds meer kon en durfde te zijn wie ik ook ben. 

Deze weg deed mij besluiten om ook de coaching vanuit mijn eigen kracht en kwaliteiten aan te bieden, er zelf te willen zijn voor diegenen die graag hulp willen op hun levensweg.  

Behandeling

Ik heb mogen ervaren in mijn leven als moeder, in mijn werk en in opleiding tot therapeut en klassieke homeopaat dat ik jou de ondersteuning, de behandeling en hulp kan geven die de nodig is naar meer zelfherstel, (zelf)inzicht, kracht, zelfvertrouwen en zelfliefde. Door te luisteren met aandacht, door de juiste vragen te stellen, door een uitgebreide uitwerking van de anamnese om te komen tot het passende geneesmiddel en door te zien en voelen waar ik heen mag.

Eén van mijn kinderen gaf mij hierover in de volgende woorden een prachtig cadeau: “Mama, jij ziet wat de ander nodig heeft” 

En dat is wat ik voor jou kan doen en wil zijn, "zien" in de brede zin van het woord.

 
 
 
E-mailen
Bellen