Natuurlijk,  vóór uw gezondheid
    

Klachtenbeleid

De praktijk is (zeer binnenkort) aangesloten bij de beroepsvereniging van professionele homeopaten, de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH). De NVKH stelt hoge kwaliteitseisen aan de homeopaat en de praktijk wat betref nascholing, praktijkvoering en waarneming. 

Ik streef naar een open en eerlijke communicatie, maar mocht er toch sprake zijn van bijvoorbeeld teleurstellingen of ontevredenheid breng dat gerust te sprake. Ik ga hierover graag met je in gesprek en zou het heel prettig vinden wanneer we dat eerst samen bespreken. Zodat we samen kunnen kijken waar je ontevreden over bent om samen tot een oplossing te komen. Wanneer je er met mij dan dan toch niet uitkomt, dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de NVKH en deze officieel melden. 

Doordat ik ben aangesloten bij de NVKH kunnen patiënten rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure. 

In het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)) volg ik de richtlijnen volgens de beroepsvereniging NVKH en de RBCZ (overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert). Voor de officiële melding van je klacht, ga dan naar nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling.nl of Quasir.nl. Mocht je niet tevreden zijn met de behandeling van je klachten door de klachtenfunctionaris dan kun je contact opnemen met de geschillencommissie Zorggeschil.nl.


  

 
 
 
E-mailen
Bellen